Δευτέρα, 7 Αυγούστου 2017

The landmark UN Security Council Resolution 2250 on Youth,

The landmark UN Security Council Resolution 2250 on Youth, Peace and Security recognizes the value of including youth in the peacebuilding process and defines youth not as victims or perpetrators, but as agents of change. This year, International #YouthDay celebrates young peoples’ valuable contributions to
conflict prevention, post conflict reconciliation and peacebuilding.
Be a part of this year’s celebration! Find out more here: http://bit.ly/IYD17
#Youth4Peace #ActOn2250
Το ψήφισμα του Συμβουλίου ασφαλείας του ΟΗΕ 2250 για τη νεολαία, την Ειρήνη και την ασφάλεια αναγνωρίζει την αξία των νέων στη διαδικασία οικοδόμησης της ειρήνης και ορίζει τη νεολαία όχι ως θύματα ή ως δράστες, αλλά ως παράγοντες αλλαγής. Φέτος, η διεθνής #youthdayγιορτάζει τις πολύτιμες συνεισφορές των νέων
Πρόληψη συγκρούσεων, συμφιλίωση των συγκρούσεων και εδραίωση της ειρήνης.
Γίνε μέρος της αυτό γιορτής! Βρείτε περισσότερα εδώ: http://bit.ly/IYD17
#Youth4Peace #ActOn2250

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου