Σάββατο, 14 Σεπτεμβρίου 2013

See images in National Geographic:


Will your home still be there if we manage to melt all the ice in the world through global warming? (note: a sea level rise of one or two meters would be enough to make most big coastal cities disappear).

See images in National Geographic:
http://ngm.nationalgeographic.com/2013/09/rising-seas/if-ice-melted-map
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου